Astsubay Rütbeleri Nasıl İlerlemektedir?

11 Aralık 2020 0 Yazar: admin

Astsubay rütbeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan astsubayların yetkinliklerine göre ayrılması ile oluşturulmuştur. Başarı ile okullarını tamamlayan astsubay adayları Astsubay Meslek Yüksek Okulundan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yemin törenine katılarak mezun olmaktadırlar. Yeni mezunlar yeminlerini tamamladıktan sonra Astsubay Çavuş rütbesine sahip olarak görevlerine başlamaktadırlar. 3 senelik hizmetlerinin sonrasında Astsubay Kıdemli Çavuş olmaya hak kazanarak rütbelerini ilerletmektedirler.

Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesinde görev alınan 3 senenin ardından da Astsubay Üstçavuş rütbesi kazanılmaktadır. Bunun ardından da 6 sene sonra Astsubay Kıdemli Üstçavuş unvanına erişilmektedir. Görevli olunan 6 sene akabinde de Astsubay Başçavuş rütbesine erişen astsubaylar, 20 sene boyunca görevlerini tamamladıktan sonra son olarak diledikleri takdirde Emekli Astsubay olarak yaşamlarına devam etmektedirler.

astsubay rütbeleri.

Astsubayların Amaçları Ve Görevleri Arasında Neler Bulunmaktadır?

Astsubay rütbeleri içinde genel olarak bütün astsubaylıklarda geçerli olan amaçları ve de görevleri bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve askerlerde mutlaka bulunması gereken bazı niteliklere sahip olmaları başvuran adaylardan beklenenler arasında liderlik özelliklerinin gelişmiş olması, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olması, askerî sevk ve idare yeteneği kazanmış ve ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki dönemlerde meslek gelişim programlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte astsubaylar yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Bu nedenle belirtilen özelliklere sahip oldukları değerlendirilen astsubay adaylarının başvurularının kabul edilmesi ön görülmektedir. Buna istinaden ileride adaylar ilgili astsubay rütbeleri ile çalışma hayatlarında ilerlemektedirler.

Astsubay Meslek Yüksekokullarının Görevleri Nelerdir?

Astsubay rütbeleri zaman içerisinde ilerleyerek kazanılmaktadır. Astsubay meslek yüksekokullarının görevleri de bu sürecin öncesinde gerekli eğitim ve öğrenimi sağlayarak astsubay adaylarına sunmaktadır. Öğrencilere öncelikle Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin oluşması sağlanmaktadır. Ardından da gerekli meslekî değerlerin kazandırılması yönünde bilgi ve eğitimler verilmektedir.

Genel olarak millî kültürün, örf ve âdetlere bağlı olarak evrensel değerler içinde koruyarak geliştirilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda millî birlik ve beraberliği güçlendirici eğitimler de verilerek bu irade kazandırılmaktadır.

Verilen akademik eğitimde idari faaliyetleri, bilimsel araştırma, uygulama gibi çalışmaları yürütmek de askeri meslek yüksekokullarının görevleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin gerek yurt içi gerek yurt dışı olmak üzere birçok projede yer almaları sağlanarak ilgili faaliyetlerine de destek verilmektedir.

Askeri meslek yüksekokullarının görev ve sorumlulukları arasında ilgili akademik eğitimlerini başarı ile tamamlayan bütün astsubay adayları bu değerler doğrultusunda vatanlarına hizmetlerini sürdürmektedirler. Zaman içerisinde çeşitli kuvvet ve komutanlıklarda görev alarak görevlerini sürdüren astsubaylar, görev süreleri dâhilinde rütbe ve kıdemlerini kazanarak ilerlemektedirler.

20 yılı tamamlayan astsubaylar dilerlerse emekliye ayrılabilecekleri gibi isterlerse de görevlerine devam etme haklarına sahiplerdir.