Harp Okullu Subay Olmaya Engel Durumlar

Harp Okullu Subay Olmaya Engel Durumlar

12 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Harp Okullu Subay Olmaya Engel Durumlar

Harp Okullu subay olmaya engel durumlar genellikle harp okulu tarafından belirlenen koşulları karşılayamamaktır. Harp Okulu ise ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel subay kaynağını oluşturan ve mezunlarına subaylık diploması veren bir kurumdur. Verdiği bu diplomanın yanında çeşitli mühendisliklerin ve uluslararası ilişkiler bölümü diploması bu askeri yükseköğretim kurumu tarafından mezunlarına verilmektedir. Harp Okulu içerisinde Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu olmak üzere üç ayrı kurum olarak askeri eğitim vermektedir. Harp Okullarına girebilmek için il olarak lise ve dengi okullardan mezuniyet şartı aranmaktadır. Dolayısıyla liseden mezun olan adaylar ÖSYM’nin yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve akabinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmektedir. Bu sınavlar sonucunda gitmeyi tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden kurum tarafından belirlenen puan üzerinde bir puan almış olması gerekmektedir. Harp Okulunun bu gibi sınav şartları bulunmaktadır. Yeterli puan alamamak Harp Okullu subay olmaya engel durumlar arasındadır. Bu sınavlarda başarılı olamayan adaylar harp okulunun diğer şartlarını karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın başvuruları alınmamaktadır.

Askerlik Yoklama Kaçağı Cezası

Askerlik yoklama kaçağı olmaktan dolayı para cezası alınması Harp Okullu subay olmaya engel durumlar arasında yer almaktadır. Bu para cezasını ödemiş olmanız harp okullu subay olamamanız durumunu değiştirmemektedir. Askeri yoklama kaçağı olmak durumunda alınan cezadan kaynaklı olarak subay olamama durumu 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmeliğinin 6. maddelerinde düzenlenmiş olan genel şartlara bakılarak yönetilmektedir. Sayılan mevzuat uyarınca başvuru yapan adaylarda aranan şartlar arasında açıkça maddeler halinde belirtilmektedir. “Adli sicil müdürlüğü, Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde adayın bakaya veya yoklama kaçağı olması suçundan aranmaması gerekmektedir. Bu suçlardan soruşturma altında olmaması gerekmekte veya aldığı ceza para cezasına çevrilse bile bu suçlardan ceza almamış olması gerekmektedir.” ibaresi maddeler içerisine koyulmuştur. Bu maddenin getirdiği yükümlülük dolayısıyla, para cezasına çevrilmiş olsa dahi yoklama kaçağı olmanız başvuru yapmanıza kesin olarak engel bir durumdur.

Geçmişte Harp Okuluyla İlişiğimin Kesilmesi

Harp okullu subaylık başvuru şartlarını düzenleyen mevzuat gereğince bu kontenjanlara başvurmak isteyen adaylar için herhangi bir nedenle belirtilen kurumlardan ilişiği kesilmemiş, çıkarılmamış olması şartı aranmaktadır. Bu mevzuatta belirtilen herhangi bir eğitim kurumundan çıkarılmış ya da atılmış olmanız getirilen bu şart dolayısıyla başvurunuzu olumsuz yönde etkilemektedir.

Aday Hakkında Verilmiş Hükmün Geri Bırakılması Kararı

Harp Okulları başvurularında belirlenmiş şartlar arasında “Taksirli suçlar hariç olmak üzere diye belirtilerek başlamakta ve affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş herhangi bir hükmü bulunmaması gerektiği bildirilmiştir. Adayların hükümlülüklerine ilişkin hükümlü kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir konuda hükümlü bulunmaması veya soruşturma altında olmaması gerekmektedir” şeklindeki düzenleme gereği ile başvuruya engel olacağı açıkça belirtilmektedir. Yalnızca bu suçlar arasında taksirli suçlardan dolayı aldığınız cezaların engel olmayacağı anlaşılmaktadır. Diğer suçların ise engel teşkil edeceği anlaşılmaktadır.