Kara Harp Okulunda Subay Eğitimi

Kara Harp Okulunda Subay Eğitimi

15 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Kara Harp Okulunda Subay Eğitimi

Kara harp okulunda subay eğitimi Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu ve Yönetmeliğine göre Harp Okulları Kanun ve Yönetmeliklerinde yazılan ve subay kişilerde bulunması gereken özelliklere sahip, liderlik vasfı gelişmiş, askeri sevk işlemleri ve idare etme kabiliyeti yeteneği kazanmış ve yeterli fiziki özelliklere sahip olmuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyulana göre belirtilen bilim dallarında lisans eğitimini görmüş ve mezun olmuş, sınıf okulu ve eğitim yerlerinde verilecek subay temel mesleki eğitim ve öğretimleri başarılı şekilde takip edebilecek özelliğe sahip sözleşmeli subay eğitimi verip yetiştirip Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç dahilinde olan konularda lisansüstü eğitimlerini ve öğretimlerini sağlamaktadır.

Kara Harp Okulu Subay Eğitimi Ana İlkeleri

Kara Harp Okulunda subay eğitimi planı ve programı dahilinde aşağıdaki ilkeler dikkate alınmaktadır.

 • Öğrencilere Atatürkçü Düşünme sistemi aşılanmaktadır. Atatürk İlke ve inkılapları, milliyetçilik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı görev bilincinin kazandırılması sağlanmaktadır.
 • Milli kültürümüz, adetlerimiz genel değerler çerçevesinde korunmaktadır. Öğrencilere, milli birlikteliğin önemi ve güçlenmesi için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.
 • Eğitim ve öğretim uygulama programları verilen lisans eğitiminin uluslararası standartları etrafında çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve özellikle öğrencinin lisansüstü aşamada eğitim ve öğretim görmesine olana tanımaktadır.
 • Kara Harp Okulunda subay eğitimi sisteminin geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının geliştirilmeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanmaktadır.
 • Kişilere düşünme yeteneği ve planlı çalışmaları gerektiği aşılanmaktadır. Ve yaratıcı olmaları ile insan haklarına duyarlı olmaları gibi davranışlar geliştirilmektedir.
 • Her türlü uygulamanın yapımında, öğrencilerde çevre bilincinin aşılanmasına özen gösterilmektedir.
 • Öğrencilerin vizyonlarını geliştirmek, mesleki ve sosyal açıdan modern bakış açısına erişmesi sağlanmaktadır.

Kara Harp Okulunun Görevleri

Kara Harp Okulunda subay eğitimi kanunu, Harp Okulları Yönetmeliğince harp okulu görevleri nelerdir bir bakalım;

 • Dürüst kişiler olarak ahlaki değerlere sahip,
 • Atatürkçü Düşünce Sistemini benimsenmiş ve yaşam tarzı haline getirilmiş,
 • Atatürk İlkelerine ve inkilaplarına, Cumhuriyetin temel özelliklerine gönülden bağlı olan ve her ortamda bu özellikleri savunan,
 • Vatansever olan o duyguya sahip, yurdunu seven,
 • Vatandaşlık görevlerini yerine getiren,
 • Millî kültürel değerleri özümsemiş ve bu değerlere sahip çıkan,
 • Askerlik mesleğinin temel değerlerini benimsemiş, silah arkadaşlığının anlam ve önemini kavramış,
 • Liderlik, komutanlık ve yöneticilik özellikleri. gelişmiş ve becerileri yükselmiş,
 • Yeterli fiziki yeteneğe sahip,
 • Askerî sevk ve idare edebilme yeteneğine sahip;
 • Muharebenin sevk ve idaresini sağlamış,
 • Sözlü ve yazılı etkileşimi doğru ve etkin kullanabilen, hitabet ve ikna yeteneği gelişmiş,
 • Tarih kültürü ve bilgisi gelişmiş,
 • Hızlıca düşünebilme ve çabuk karar verebilme yeteneği kazanmış,
 • Okuma alışkanlığı edinmiş ve karşılaştığı her olumlu-olumsuz durumu sorgulamasını ve tartışmasını öğrenmiş,
 • Bilimsel, meslek ile ilgili yayınları izleyebilecek özellikte iyi derecede yabancı dil öğrenmiş bireyler yetiştirebilmeyi görev haline getirmiştir.