Subay Kimdir?

Subay Kimdir?

15 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Subay Kimdir?

Subay Kimdir? Asteğmenlik rütbesinden tutun mareşallik ya da büyük amirallik rütbesine kadar rütbeli olan ve askerliği profesyonel olarak yapan askerlere verilen isimdir. Subaylık kendi içerişinde sınıflara ayrılmaktadır. Topçu, istihkam ya da öğretmen gibi çeşitli isimlerde sınıfları bulunmaktadır. Ordudaki hiyerarşisinin en tepesinde bulunan rütbeden en alt kademede bulunan rütbe olan astsubaylığa kadar kapsanan kısmı subaylar oluşturmaktadır.

Subay kelimesinin Türkçede asker anlamına gelen sü kelimesi ile bey sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Bu yanılgı düşüldüğünden dolayı Dil Devrimi oluştuğu sıra bu kelime subay olarak benimsenmiştir.

Vatani hizmetlerini subay olarak gerçekleştiren üniversite mezunlarına da yedek subay denmektedir. Aynı zamanda Kara, Deniz ve Hava Harp Okulundan mezun olanlar veya Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (kadrolu subay olarak) mezun olanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden mezun olanlar ya da lisans düzeyinde bir fakülteden de (sözleşmeli subaylar) mezun olmuş olabilirler. Harp Akademilerinden mezun olup subaylık yapan askerlere kurmay subaylık rütbesi verilmektedir. Harp Akademilerinden mezun olmayanlara ise sınıf subayı denmektedir. Türk ordusunda tüm orduların başı olarak belirlenmekte olan bir asker bulunmaktadır. Belirlenmiş olan bu askere orgeneral veya mareşal Genelkurmay Başkanı rütbesi verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Deniz kuvvetleri kolunda generallik rütbesinin yerine amiral ifadesi kullanılmaktadır. Deniz kuvvetlerinde rütbeler asteğmenlikten başlamakta olup oramirallik rütbesine kadar gitmektedir.

Subayların Görevleri Nelerdir?

Subaylık rütbesi içerisinde birtakım rütbeler bulundurmaktadır. Bu rütbeler asteğmen, teğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, üsteğmen, tuğgeneral veya tümgeneral olarak adlandırılan rütbelerdir. Bu kapsamda bulunan tüm askerleri barındırmakta ve bu askerlerin hepsi için kullanılmaktadır. Subaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan hava, kara ve deniz gibi farklı kollarda görev almakta olan kuvvet komutanlıklarına bağlı olarak görevlerini yerine getirir. Subayların en önemli görevleri başında bulundukları birlikleri yönetmek gelmektedir. Bu önemli ve zorlu görev ise emri altında bulunan birlikleri ordu hiyerarşisine göre idare ettirmektir. Bu görevler şöyle sıralanabilmektedir:

  • Er, erbaş ve astsubayları yönlendirmek
  • Muharebe görevlerine katılmak ve yönetmek,
  • Birliğine bağlı olan araçları yönlendirmek,
  • Düşmanın kara, deniz ya da hava taşıtlarıyla mücadele etmek,
  • Birlik içerisinde iletişimi sağlamak ve astlarını bilgilendirmek ya da üstlerine bilgi vermek,
  • Nöbet hizmetlerini düzenleyip yerleşke ya da icra edilen görev boyunca bulunulan yerin güvenliğini sağlamak,
  • Araç, gereç ya da silahların her zaman kullanıma hazır olmasını sağlamak.

Subay Olmak İçin Seçilecek Yöntem

Subay olmak isteyenlerin subaylık için başvuracağı birden fazla yol bulunmaktadır. Adaylar tarafından ilk ve en çok tercih edilen yöntem Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavdır. Bu sınav ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan bir sınavdır. Bu sınavdan başarılı olunması gerekmektedir. Ardından bu başarı sonucunda harp okuluna girilmesi gerekmektedir.