Subay Okullarına Başvuru Şartları

Subay Okullarına Başvuru Şartları

17 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Subay Okullarına Başvuru Şartları

Subay Okullarına başvuru şartları belirlenen yönetmeliğin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan şartlardır. Başvuruda bulunacak adayların askerlik hizmetini yapmamış olmaları gerekmektedir. Adayların silâhaltında bulunmamaları ve de askerlik çağına giren adaylar için ise sevk tehirli ya da askerliklerinin tecilli olması gerekmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin belirlediği sağlık niteliklerini TSK askerî okullarına girmek isteyen öğrenci adaylarının karşılamaları ve o niteliklere uygun olmaları gerekmektedir. Adayların vücut yapılarının düzgün, her bakımdan sağlam olmaları gerekmekte ve adayların fiziksel görünüşünün kusursuz bir biçim olması gerekmektedir. Ağız, çene ve diş yapısı muntazam bir şekilde orantılı olmalıdır. Adayların göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamalıdır. Adayın vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekecek ve göz estetiğini bozucu bir şekilde yara izi, yanık izi, leke veya kafasında kellik sorunu olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda frengi ve cilt hastalığından kaynaklı vücutta bir iz bulunmaması gerekmektedir. Adayın ayağında düztabanlık kusuru bulunmamalıdır.

Subay Okullarına başvuru şartları gereğince adayın kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkların herhangi birini ve tüberküloz geçirmemiş olması gerekmektedir. Herhangi bir çeşit bulaşıcı bir hastalığı bulunmamalıdır. Türkçeyi, ana dilimizi kusursuz konuşmalıdır. Konuşmasında kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamalıdır. Kulaklarında duyma konusunda herhangi bir kusuru ve hastalığı bulunmamalıdır. Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi herhangi bir göz kusuru olması halinde bunların derecesi önemsenmemektedir. Bu göz kusurlarına bağlı bir lazer ameliyatı geçirmemiş olması gerekmektedir. Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” şeklinde bir belirti içeren sağlık raporu alabilmelidir

Eğitim Şartı

Subay Okullarına başvuru şartları arasında eğitimle ilgili şartlarda bulunmaktadır. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanmış olan lise ve dengi okullardan mezun olması gerekmektedir. Adaylar başvurudan önceki yıl mezun olmuş ya da o yıl mezun olacak durumda olmalıdır. Ayrıca meslek yüksek okuluna yapılacak olan kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden paylaşılmış olan tablo-1 ekinde belirtilen kaynak okullardan ve tablo-2 ekinde belirtilen alanlardan mezun olmalıdır. Adayın Yükseköğrenime Geçiş Sınavı’na girmesi gerekmekte ve önceden belirlenecek olan taban puanın üzerinde bir puan alması gerekmektedir. Aksi taktirde başvuru yapılamayacaktı. Yurt dışında yaşayıp oradaki okullardan mezun olanlar için mezun oldukları okulların lise ve dengi okullar olduğunu belirten ve de Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olan denklik belgesine sahip olmalıdır.

Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına özel olarak aday kontenjanın % 5’i oranında ek bir kontenjan hakkı verilmektedir. Tespit edilen baraj puanının üzerine Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre bu puanın % 90’ını alan Şehit ve Gazi çocukları ise ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

Subay Okulları başvuru şartı bu şekilde yönetmelikte belirtilmektedir. Başvuruda bulunacak adayın en fazla 21 yaşında olması gerekmektedir. Yaş hesaplaması ise gün ve ay durumuna bakılmadan yalnızca doğum yılının çıkarılması ile hesaplanmaktadır. Örneğin; 2015 yılında 1994 yılında doğanlar için 2015-1994 =21 yaş olarak bu şekilde hesaplanmaktadır. Bu hesap sonucu 2015 yılında 1994 yılından önce doğan adayların başvuruları kabul edilmemektedir.