Subaylık Okulu (Kara Harp Okulu) Amacı

Subaylık Okulu (Kara Harp Okulu) Amacı

17 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Subaylık Okulu (Kara Harp Okulu) Amacı

Subaylık okulu Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile subaylık eğitimi vermekte olan yetkili kurumlarca çıkarılmış Harp Okulları Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen ve asker olarak görev yapacak olan kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip öğrencilere sahip eğitim kurumudur. Askeri kişide bulunması gereken özellikler ise liderlik özellikleri gelişmiş, askerî sevk ve idare edebilme yeteneği kazanmış ve askeriye için yeterli fiziki güce sahip olma özelikleridir. Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen ve yetkili siteler aracılığıyla duyurusu yapılan bilim dallarında lisans eğitim öğretimini görmüş, okullarda belirlenmiş olan sınıflarda ve yeteneklerin geliştirilmesine olanak sağlayan eğitim merkezlerinde verilecek subay temel mesleki eğitim ve öğretimini takip edebilecek yeterliliğe ulaşmış muvazzaf subay yetiştirmektir. Ayrıca Kara Kuvvetlerinde görev yapacak olan subayların öğrenime ihtiyacı olan konularda lisansüstü eğitim ve öğretim sağlamaktadır.

Subaylık okulu (Kara Harp Okulu) Ana ilkeleri

Subaylık okulu olan Kara Harp Okulunda eğitim ve öğretimin planlanması yapılırken, aynı zamanda programlanma ve uygulanma aşamalarında aşağıdaki bulunan kara harp okulu ana ilkeleri göz önünde bulundurulur.

  • Askeri lider olarak göz önünde tutulan Atatürk’ün düşünce yapısı içerisinde bulunan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı askerler yetiştirmek. Görevlerini yerine getirdikleri esnada gözetmeleri gereken hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.
  • Öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak amacıyla millî kültürümüz ve örf ve adetlerimiz evrensel değerlerimiz korunması sağlanır.

Subaylık Okulu Görevleri

Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kara Harp Okulunun verimliliğinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri gibi konular planlanır ve gerçekleştirilir.

  • Kara Harp Okulunda öğrenci merkezli olarak eğitim ve öğretim metodu olan aktif metot uygulanır. Subaylık okulu askeri eğitimi, eğitim, atış, fiziki yetenek, ikmal ve bakım olarak dört ana faaliyet alanında planlanır.
  • Her türlü faaliyetin uygulama aşamasında, eğitim almakta olan öğrencilerde çevreye karşı bilincin ve duyarlılığın geliştirilmesine özen gösterilir.
  • Öğrencilerin, yalnızca bilgiye dayalı bir eğitim görmeleri değil aynı zamanda güzel sanatlarla, sanat değeri yüksek eserlerle ilgilenmeleri ve olimpik sporlardan en az birisiyle meşgul olmaları onların daha geniş bakış açısı sahip olmalarına olanak sağladığı için teşvik edilir.
  • Öğrencilerin mesleki ve sosyal yönden çok modern, aynı zamanda dünya çapında bakış açısına sahip olması ve özellikle de vizyon sahibi olması sağlanır.