Subaylık Okulu Tarihçesi

Subaylık Okulu Tarihçesi

17 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Subaylık Okulu Tarihçesi

Subaylık okulu tarihçesi Osmanlıya dayanmakta olan bir askeri eğitim okuludur. Fakat Osmanlıda subay olarak adlandırılmadıkları için bazı kaynaklarda böyle kabul edilmeyebilir. 9. Yüzyılın başlarında bilim ve teknolojide alanlarında yapılan gelişmeler, silahların ve araçların gelişiminden dolayı askeri alana da yansıyarak harp sanatına yeni boyutlar kazandırmıştır. Osmanlı devleti de diğer devletler gibi bu gelişmelere ayak uydurarak, 1826 yılında geleneksel askeri yapının temeli sayılan olarak sayılan ve günümüzdeki subaylık okuluna benzetilebilecek Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır.

Yeni oluşturulan ordunun eksik olan subay ihtiyacını karşılamak için 1795 yılında topçu ve istihkam subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Berri Hümayun adıyla anılan bir eğitim hane İstanbul’un Eyüp semtinde açılmıştır. Yıllarca eğitim subaylık eğitimi veren bu okulun ardından Mekteb-i Harbiye adıyla anılan askeri okul Sultan II. Mahmud’un emriyle 1834 yılında kurulmuştur.

Subaylık okulu olan harbiye öncelikli olarak piyade ve süvari subayı yetiştimiş ve bu 1908 yılına kadar geçen süre içinde olmuştur. 1905 yılında beş ordu merkezi olan Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat şehirlerinde bulunan Harp okulları (subay okulları) o zamanın gerektirdiği şartlardan ötürü kısa bir süre sonra kapatılmışlardır. İstanbul’da bulunan Mekteb-i Harbiye adıyla bilinen subay okulu bu tarihten sonra tek askeri okul olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir.

Atatürk Dönemi ve Günümüz Subaylık Okulu

Birinci dünya savaşı nedeniyle art arda gelen savaşlar döneminde cephelerin ihtiyaç duyduğu subayları hızlandırılmış bir eğitim programı altında eğiterek cephelere subay yetiştiren Harbiye, savaş sonrasında girilen Mütareke Dönemi içerisinde 1 Temmuz 1920 tarihinde Ankara’da bulunan Abidin Paşa Köşkü’nde eğitim ve öğretime başlamıştır. Harp Okulu, ilk mezunlarını 4 aylık eğitimin sonunda 1920 yılının kasım ayının ilk gününde vermiştir.

Günümüzde ise subay okulu 11 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Harp Okulları Kanunu ile Türk Ordusuna subay yetiştirmekte olan Kara Harp Okulu yüksek öğretim kurumları olan üniversiteler ile aynı seviyede sayılmıştır.

Türk askeri okullarındaki eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan kanun ile bir askeri üniversite unvanına sahip olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve ardından Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihinde aldığı karar ile orduya subay yetiştirmekte olan harp okulu Milli Savunma Üniversitesinin bünyesi altına dahil edilmiştir.