Subaylık Sınav Soruları Nelerdir?

Subaylık Sınav Soruları Nelerdir?

17 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Subaylık Sınav Soruları Nelerdir?

Subaylık sınav soruları, Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek olan bu sınavda sınava girecek olan adaylara sorulacak olan sorulardı. Bu sorular ortaöğretim düzeyinde ve beş şıklı çoktan seçmeli 120 adetten oluşmaktadır. Bu sınavdaki sorular test sorularından oluşmaktadır. Türkçe testi 40 adet, sosyal bilimler testi 20 adet, temel matematik testi 40 adet, fen bilimleri testi ise 20 adet sorudan oluşmaktadır. Sosyal bilimler testin kendi içerisinde 4 ana bilimden oluşmaktadır. Bunlar coğrafya, tarih, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi olmaktadır. Fen bilimleri testi ise 3 ana bilimden oluşmaktadır. Bunlar ise fizik, kimya ve biyoloji bilimleridir. Bu sınavda coğrafya, tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe konularından 5’er adet sınav sorusu sorulmaktadır. Fen bilimleri testinde ise fizik ve kimya bölümünden 7’şer adet, biyoloji bölümünden ise 6 adet soru sorulmaktadır.

Subaylık sınav soruları değerlendirme sonucunda her bir adayın kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü ise 500 olmak üzere belirli bir puana dönüştürülmektedir. Bu puanlarda kendi içinde puan türü bazında gruplara ayrılmaktadır. Bu puan türleri MS – Sayısal, MS – Eşit ağırlık, MS – Sözel, MS – Genel olarak gruplandırılmaktadır.

Subaylık Mülakat Sınav Soruları

Subaylık sınav soruları test sınavını geçip başvuru devam ettiğinde karşımıza mülakat sınavı olarak çıkmaktadır. Bu mülakat zorlu bir sınav aşamasıdır. Mülakatlarda hem bilginiz hem hareketleriniz hem tavrınız hem de psikoloji açısından adaylar bir sınava tabi tutulmaktadır. Bazı subaylık mülakat sınav soruları şöyle örneklendirilebilir;

 • İnkılapçılık ilkesi nedir?
 • Laiklik ilkesi nedir?
 • Milliyetçilik ilkesi nedir?
 • İzmir’de şanlı mücadelenin ilk kurşununu kim atmıştır?
 • Gelibolu’da sürdürülen savaşın seyrini değiştiren köyün adı nedir?
 • Tarih nedir? Açıklayın
 • Nutuk okudunuz mu?
 • Nutukta nelerden bahsedilmektedir?
 • Atatürk’ün katıldı savaşları sayınız?
 • Marshall planı nedir?
 • Rönesans nedir?
 • Uyuşmazlık Mahkemesi nedir?
 • Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri nedir?
 • Divan-ı Lügat’it Türk’ün yazarı kimdir?
 • Hababam Sınıfı adlı eserin yazarı kimdir?
 • Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda neler olmuştur?
 • Türkiye’nin en büyük dağı hangisidir?
 • Ülkemizin kaç tane sınır komşusu vardır?
 • 1921 Anayasası’nın özelliklerini sayın
 • Göbeklitepe önemi nedir? Ve nerededir?

Subaylık sınav soruları aracılığıyla adayların hem tarihi bilgilerini hem de askeri ilgilerini öğrenmeyi sağlamaktadır. Milli Savunma Üniversitesi sınavı Türkiye’nin tüm il merkezlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Girilecek yıl için belirlenmiş gün ve saatte yapılmaktadır. Adaylara sınavda bulunan 120 soru için toplam 135 dakika süre verilmektedir. Girilen sınavın açıklanan sonuçları yalnızca o sene için kullanılmaktadır. Bir sonraki sene Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen adaylar bu sonucu kullanamamakta ve o yıl tekrar yapılan sınava katılmak zorundadır. ÖSYM tarafından yapılan bu sınavın açıklanan sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri için kullanılmaktadır. Aynı zamanda diğer yükseköğretim kurumlarına yatay veya dikey geçiş yapılması içinde kullanılmamaktadır.