Subaylık Sınavı Değerlendirmesi Nasıl Yapılmaktadır?

18 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Subaylık Sınavı Değerlendirmesi Nasıl Yapılmaktadır?

Subaylık sınavı değerlendirmesi başvuru koşullarını taşımakta olan ve ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar ikinci seçim aşamasına geçtikten sonra yapılmaktadır. Burada adaylar birçok farklı konuda kontrollerden ve testlerden geçmektedir. Bu kontrollerde ilk önce ön sağlık muayenesi yapılmaktadır. Ardından adaylar fiziki yeterlilik testlerine tabi tutulmaktadırlar. Fiziki yeterlilik testinde başarılı bulunan adaylar bir sonraki aşama olan mülakat sınavına geçirilmektedir. Oradan da başarılı bir şekilde çıkan adaylar son olarak detaylı bir sağlık kontrolünden sonra değerlendirme aşamasına geçmektedir. İkinci seçim aşamasında uygulanan her sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Adaylar, bedenî yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden aldıkları notun % 15’ini, mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden aldıkları notun % 15’ini ve Yükseköğrenime Geçiş Sınavı’ndan aldıkları puanın [YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puanlarının en yükseği olacak şekilde] % 70’inin (Ham puana göre) toplamından oluşmakta olan bir sonuç puanı almaktadır. Aldıkları bu puana göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere en düşük puanlı adaya kadar sıralanmaktadır. Bu sıralamaya göre asil ve yedek adaylar belirlenmektedir. Belirlenmiş olan bu adaylardan belirlenen kontenjanı dolduracak kadarı okullara girmeye hak kazanmaktadır.

Subaylık sınavı değerlendirmesi aşamasında sonuç puanı hesabı şu şekilde yapılmaktadır:

Sonuç Puanı =  YGS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15)

Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının değerlendirilmesi

Subaylık sınavı değerlendirmesi sonucu başvuru yapan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına toplam belirtilen kontenjanın %5’i oranında ilave olarak ek kontenjan verilmektedir. Bu adaylar için yapılan bir istisna olarak diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları yine de kabul edilmektedir. Bu adayların kendi aralarında bir sıralama yapılmaktadır. Bu sıralama neticesinde belirlenen kontenjanının %5’i kadar sıralama ile belirtilen sayıdaki adayın okula kayıt edilmesi sağlanmaktadır. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulur ve %5’lik kontenjan dolsa bile diğer kontenjan içerisinde kabulü gerçekleşmektedir.

Değerlendirme Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıtlar

Tüm seçim aşamalarından sonra adayların subaylık sınavı değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylar internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Bu duyurular www.kkk.tsk.tr internet adresi üzerinden yapılmaktadır. Bu duyuru haricinde herhangi bir çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Duyurusu yapılan sonuçları takip etmek adayların kendi sorumluluğu altında olmaktadır. Sonuçları veya duyuruları görmedim gibi mazeretler ile gelen adaylara yeni bir hak doğmayacaktır. Bu sebeple adayların sonuç durumlarını internet sitesi üzerinden takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar kontenjan kaynaklı olarak subaylık meslek yüksek okuluna kayıt yaptıramadığı taktirde birden fazla okul ve bölümün asil ve yedek listesinde yer alabilmektedir. Yedek listede yer alan  adaylar kurum tarafından çağırılacaktı. Bu adayların çağrıldıkları tarihte gelmemeleri halinde  beyan ettikleri telefon numarasından ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ulaşılamayanlar adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.