Teğmen Subay Maaşları

Teğmen Subay Maaşları

18 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Teğmen Subay Maaşları

Teğmen subay maaşları Türk Silahlı Kuvvetleri maaşları subayların rütbelerine ve derecelerine göre değişiklik göstermektedir. MSÜ’den, Kara Harp Okulu’ndan ve sivil olan üniversitelerden mezun olan kişiler şimdiki zamanda TSK içerisinde teğmenler arasında görevlerini tamamlayabilmektedirler. Gerekli koşulları taşıyan, mülakat ve sınavlardan da başarılı bir not alarak geçen kişilerin TSK’da teğmen rütbesi alarak görevlerinin başına geçebilmektedirler.

Eskilerden şimdiye ise teğmen subay maaşları birçok unsurun etkisi ile değişiklik gösterebillmektedir. Ortalama olarak 6 bin TL ve üstünde bir maaş ile işine başlayabilmektedirler. Fakat hizmet yılına ve rütbelerine bakılarak farklı oranlarda maaş artışları olası bir durumdur. Öte taraftan kişinin görev yaptığı yere göre ve diğer zorlu şartlara bakılarak da maaş oranlarında çeşitli değişiklikler yaşanabilmektedir.

Emekli Teğmen Maaşları

Emekli olan teğmen subay maaşları branşlara ve rütbelerine göre askeri çalışanın maaşlarının belirlenen oranlarına göre 1. derece subaylar ve astsubaylar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Buna bakılarak emekli teğmen maaşı 2.523 – 4.000 TL civarında farklılık gösterebilmektedir. Hizmet seneleri ve rütbelerine göre teğmen maaşlarında farklılıklar olabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içerisinde yer alan çalışanlarına onların emeklilik durumlarında aldıkları emekli maaşları ile onlara ek olarak aylık içinde olmak üzere değişik kıstaslara göre belirlemektedir. Hizmet süresi rütbe ve branşa göre maaşların atış oranlarında farklılıklar yaşanabilmektedir. Teğmen subay maaşları bu tarafından bakıldığında birçok açıdan değişiklik gösterebilmektedir.

Üsteğmen Maaşları

Üsteğmen maaşlarına gelindiğinde üsteğmenlik teğmenlik rütbesi içinde en üstte olanıdır. Asteğmenden altta olarak başlanır, teğmen ve üsteğmen olarak devam eden rütbeler çevresinde üsteğmenlik, teğmen ve yüzbaşı rütbeleri arasında yerini almaktadır. Teğmen maşlarından farklı olan üsteğmen maaşları çalışmış olan personelin görev yaptığı seneye,  almış olsduğu rütbesine göre farklılık gösterebilmektedir. Maaşlar 6-7 bin arası değişmektedir.

Belirtilen durumlara göre hesabı yapılan temel maaşlara bakılarak üsteğmen rütbesinden çalışanın albay ve albaylığın üstüne çıkarak orgeneral subay rütbesine kadar gitmeleri olanak dahilindedir. Ayrıca kurmay olmayan kişilerin de orduda albaylık derecesine kadar çıkmaları da olanaklar içerisindedir. TSK içinde görev alan her bir çalışan için rütbe ve branşa göre değişik oranlarda maaş hesabı yapılmaktadır.