Astsubay Olmaya Engel Durumlar Nelerdir?

11 Aralık 2020 0 Yazar: admin

Astsubay olmaya engel durumlar, astsubay adaylarının en çok merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Öncelikle bu engeller, sağlık, fizik, eğitim ve benzeri gibi durumlar ile özetlenebilmektedir. Astsubay olmak için sağlık yönetmeliğinde belirtilen bütün koşulları sağlamak gerekmektedir. Sağlık engeli olarak, kulak, göz problemleri, omurga sorunları, yara izi, geçirilen ameliyatlar ve benzer durumlar olarak açıklanabilir. Bunun yanı sıra bir de kanunda suç teşkil eden durumlar astsubay başvurusu için engel teşkil eden hususlar arasında yer almaktadır.

astsubay olmaya engel durumlar.

Astsubay olmaya engel olan durumlar, boy kilo endeksinin tutmaması, göz bozukluğu, göz tembelliği, yüz kızartıcı suçlardan hüküm yemek gibi durumlar bazı engel taşıyan etmenler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra fiziki yeterlilikten geçemeyecek fiziğe sahip olmak, güvenlik soruşturmasından kaynaklı sorunların olması da astsubay olmaya engel teşkil eden konulardan birkaçı olarak sunulabilir.

Astsubay Olmaya Engel Hastalıklar Nelerdir?

Astsubay olmaya hak kazanan kişiler için yönetmelikte yer alan bazı hastalıklar ve engeller vardır. Adayların A dilimi sağlık şartlarına uyumlu olması mecburi şartlardan bir tanesidir. Astsubay olmaya engel olan durumlar arasında A dilimine uyumlu olmayan kişileri ifade etmektedir. Aynı zamanda B ve D dilimine giren hastalıkları olanlar astsubay olmaya hak kazanamayacaktır. Astsubay olmak isteyen kişilerin bu sağlık koşullarını muhakkak taşımaları başvuru koşullarından biri olarak belirtilmiştir.

Bu kategorilerin yanı sıra astsubaylığa engel taşıyan hastalıklar arasında kronik hastalıklar, sürekli ilaç ve diyet tedavisi gören kişiler, organ ve sistem fonksiyonlarında rahatsızlık yaşanması, sakatlık, doğuştan gelen organ kaybı gibi durumlar da astsubay olmaya engeldir. Astsubay olmaya engel durumlar belirlenirken, askeri hastanenin doktorunun ve ilgili mevzuatın verdiği karar doğrultusunda tam bir sağlık taramasından geçirilerek, astsubay olup olunmaması yönünde karar alınmaktadır.

Astsubay Olmaya Engel Suçlar Nelerdir?

Astsubay başvuru ve olma şartlarını sağlamak için birden fazla konuyu sağlamak gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de çeşitli ceza ve suçlardır. Astsubay olmaya engel olan durumlar şu şekilde açıklanabilir:

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. maddesinde belirtilen hususlara göre;
devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar başta olmak üzere basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde olanlar astsubay olma hakkını kazanamamaktadırlar. Bu sayılan hususlar astsubay olmaya engel olan durumlar arasında en bilinenlerdir.
Bu suçların yanı sıra; diğer suçlardan dolayı ceza alan astsubay adayları da bu hakka sahip olamamaktadır. Astsubay iken işlenen suçlar ve cezalar devlet memurlarının tamamını kapsayan bir durum olsa da askerlikte bu hususlar çok daha fazla irdelenmektedir.