Astsubay Sınav Soruları

11 Aralık 2020 0 Yazar: admin

Astsubay sınav soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Askeri sınavlarda aşama aşama ilerleme yapılmaktadır. Öncelikle yazılı sınavlar, sağlık, fiziki yeterlilik, spor ve sözlü mülakat olarak sıralanabilir. En önemli aşamaları arasında sözlü mülakat evresi yer alır. Bu son aşamada önceden hazırlanmış sorular vardır. Bu sorular arasında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya gibi alanlarda sorular yöneltilmektedir. Bu sınava da üniversite sınavına hazırlıkta olduğu gibi adaylar çalışarak hazırlanmaktadır.

Askeri Üniversite sınavını kazanan adaylar için sonrasında sağlık kontrolleri, fiziki yeterlilik sınavları ile son olarak sözlü mülakat değerlendirmesi yapılmakta ve buna göre değerlendirmeler yapılmaktadır.

astsubay sınav soruları

Astsubay Sözlü Mülakatları Neye Göre Değerlendirilir?

Astsubay sınavlarının son aşaması olan sözlü mülakat değerlendirilmesi sadece bilinen soruya göre değil, aynı zamanda bazı kriterlere göre de belirlenmektedir. Astsubay sınav soruları yanı sıra kişilerin konu hakkındaki bilgi düzeylerine bakılarak ve aynı zamanda soruların cevaplandırılmasının yanı sıra kendisinden isteneni kavraması, duruşu, kendine güven seviyesi de önemli kriterler arasında yer almaktadır. Adayların kendini ifade etme yetenekleri, beden dilini kullanma becerisi gibi bazı kriterlere de bakılarak puan olarak değerlemesi yapılmaktadır. Adayların başarılı sayılabilmesi için sözlü mülakattan en az 70 tam puanı alması gerekir. 70’in altında alan adaylar ise başarısız olarak değerlendirilecek ve astsubay olmaya hak kazanamayacaklardır.

Bu kriterlerden alınan puan doğrultusunda başarılı, başarısız ve asil gibi sonuçlar alınabilmektedir. Astsubay sınav soruları cevapları doğru bilinmese dahi uygun bir dille bu durum belirtilmelidir. Kendinden emin ve dik bir duruş sağlamak askeri komisyon önünde oldukça önemli bulunan kriterler arasındadır.

Astsubay Sınavında Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

Astsubay sınav aşamaları geniş bir kategoride sınıflandırılabilmektedir. Bunlar, yazılı sınav olan ÖSYM sınavından istenen puan aralıklarını almaları gerekmektedir. ise ön sağlık, fiziki yeterlilik, spor mülakatlarının ardından sorulmaktadır. Sözlü mülakat sınavında yöneltilen sorulara doğru yanıt vermek ve kendinden emin olmak önemli bir durumdur.

Astsubay sınav soruları cevaplandırılırken dikkatli olunması gereken noktalar, özgüvenli olmak, soruyu bilmeye çalışmak, eğer bilinmiyorsa farklı bir soruya geçmek olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra diğer aşamaları da belirlenen kriterlere uygun şekilde geçmek gerekmektedir. Sadece ÖSYM’nin belirlediği askeri üniversite sınavını geçmek ve kazanmak yeterli olmayacak, askeri üniversitenin kendi hazırmış olduğu sınav aşamalarından, sözlü mülakatlardan da geçilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sınavlar haricinde incelenecek detaylar arasında dikkat edilecek noktalar da bulunmaktadır. Bunların arasında daha öncesinden olaylara karışmamış olmak, sicilin temiz olması, vücutta herhangi bir dikiş, dövme, yara izi gibi durumların bulunmaması, kronik hastalıkların bulunmaması gibi bazı durumlar gerekmektedir. Bu hususlar genel olarak sağlık kriterleri ve diğer konuların uyumluluğuyla da açıklanabilmektedir. Belirlenen bu koşullara uyumlu ve uygun olmak oldukça büyük bir önem taşımaktadır.