Kara Subayı Okulu Amacı

Kara Subayı Okulu Amacı

15 Ekim 2021 0 Yazar: admin

Kara Subayı Okulu Amacı

Kara subayı okulu amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilmekte olan asker olarak görevlendirilmiş kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip bireyler yetiştirmek ve o bireyleri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli askerler arasına katılmalarını sağlamaktır. Bu bireyler liderlik özellikleri gelişmiş olan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, askeri sevk ve idare yeteneği kazanmış kişiler olarak yetiştirilmektedir. Kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak yerine getirebilecek, en az ön lisans mezunu bir birey düzeyinde bilgi ve beceriye sahip olmaktadırlar. Kara Okulu daha ilerideki safhalarda meslek gelişim eğitimini anlayabilecek kapasitede olan muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Kara subay Okulu Görevleri

  • Kara subayı Okulu bünyesinde bulunan öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda eğitimler verilmektedir. Bu okulun görevleri arasında bünyesinde eğitim almakta olan öğrencilerine Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik düşüncede, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışını benimsemiş hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılmasını sağlamak vardır.
  • Öğrencilere, milli kültürümüze ve örf ve âdetlerimize bağlı yaşam şeklini öğretmektedir. Bu gelenekleri evrensel sınırlar içinde koruyarak bir biçimde geliştirmektir. Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirici ruh ve irade gücünü kazandırmak da görevleri arasında yer almaktadır
  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin istediği gereksinimleri; idari faaliyetleri, yapılacak uygulamaları, tatbikat eğitimlerini yürütmektedir. Bilimsel konularda araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını kara subay okulu tarafından yürütülmektedir.
  • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel proje, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öğrenci göndermekte ve bu faaliyetler Kara subayı Okulu tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.

Kara Subay Okulu Marşı

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız,

Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız,

Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti,

Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız.

 

Yaşa varol Harbiye, yıkılmaz satvetinle

Göklerden gelen bir ses sana ne diyor, dinle:

Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen,

Kartal yuvalarında, hürdür millet seninle.

 

Yüz senedir Harbiye bu orduya şan verir,

Çıkardığı dehalar semalara yükselir,

Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi,

Sarsılmayan azminle çelik kalalar erir.

 

Şahikalar üstünde meydan okur bu erler,

Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler,

Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti,

Tarihlere sorun ki bize “Ölmez Türk” derler