Kimler Astsubay Olamaz?

11 Aralık 2020 0 Yazar: admin

Astsubay olmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan herhangi birine aykırı bir durumu olan adaylar astsubay olamaz. Aşağıda belirtilen durumlar adayın astsubay olmasını engelleyen durumları belirtmektedir.

Astsubay olmak

Astsubay Olmayı Engelleyen Durumlar Nelerdir?

Adayın  kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmuş olması, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olması, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmış olması ya da bu işler nedeniyle hüküm giymiş olması adayın astsubay olmak için engel teşkil eden durumlardır.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olması, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı  suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunması veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmiş olması,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmak,

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmış, desteklemiş, katılmış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmaması,

Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine dahil olan bir davranış sergilemiş olan adayların sınav sonuçları göz önünde bulundurulmaz ve adaylıktan reddedilir. Aday astsubay olmak için hak kazanmış ve öğrenime başlamış ve yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine ait olan bir durum sergilemiş ise öğrenciliği sonlandırılır.

Astsubay Olmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Astsubay olmak için astsubaylık için gerekli olan şartlara sahip olunmaya dikkat edilmelidir. Astsubay olmaya engel olan durumlar olduğu gibi astsubay olmak için de gerekli olan kriterler vardır. Astsubay olmak için aday olan bireyin boy, kilo, vücut, diş, yüz, ahlaki ve karakter özellikleri bakımından belirtilen şartlara uymalıdır.